Menu Zamknij

Świąteczny voucher

Tylko Do 22 grudnia, kupisz go tylko za 400zł !!
Nie czekaj! Liczba Voucherów ograniczona

REGULAMIN PROMOCJI ŚWIĄTECZNEJ

CENTRUM REHABILITACJI OBOK LASU SP. Z O.O W GRĘBISZEWIE

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady akcji promocyjnej pod nazwą „CHRISTMAS GIFT VOUCHER („Promocja”).
  2. Organizatorem promocji jest OBOK LASU SP. Z O.O. z siedzibą w  Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 , NIP 525 27 88 438 („Organizator”).
  3. Promocja dotyczy usług rehabilitacyjnych. Usługi opiekuńcze są wyłączone z Promocji.
  4. W okresie trwania Promocji, Organizator obniża cenę wybranych usług rehabilitacyjnych o 20 % dla posiadaczy CHRISTMAS GIFt VOUCHER 20%. Rabaty nie łączą się.
  5. W trakcie trwania promocji obowiązują standardowe ceny usług.
  6. Voucher musi zostać wykorzystany do dnia 30.04.2024 r. w Centrum Rehabilitacji Obok Lasu, Grębiszew ul. Rozwojowa 79.
  7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.